fredag 30. oktober 2009

Journalister

Den femte statsmakten er jo som kjent pressen. Deres oppgave er en viktig rolle. De skal drive gravende og oppsøknde journalistikk og avdekke ting som ikke er som det skal!

At en del tidsskrifter helt har glemt dette kommer vel neppe som noen overraskelse. At NRK dagsrevyen ikke alltid husker det heller er skremmende. Men her er vi ved sakens kjerne. Nina Orwing hadde i dagens dagsrevy et innlegg med gjest. Saken var selvfølgelig knyttet til svineinfluensaen. Nærmere bestemt vaksinen som i enkelte andre land har blitt anbefalt ikke gitt til gravide. En historie som i seg selv kan være værdt å forfølge. Denne gangen fikk vi en god forklaring, men den selvgode journalisten var mer interessert i å skape en historie enn å avklare årsaken til at norske myndigheter har valg som de har gjort.

Når slike ting skjer blir jeg forbannet! Journalistene må være sin makt bevisst og ikke misbruke den.

Så nå som du har klart å så tvil om riktigheten av å ta den anbefalte vaksinen til allerede redde mennesker i en uvant livssituasjon. Så har jeg bare en anbefaling! Søk ny jobb! Hva med Se og hør? Det er på dette nivået du leverte idag!!

Hvis dere velger å bli så håper jeg at dere tar innspillet til etterretning og slutter med tabloidjournalistikken!

Ingen kommentarer: