fredag 13. februar 2009

Hijab i politiet....nei takk!

Diskusjonen går høyt om dagen. Skal kvinner i polititet få lov til å bære hijab? Jeg mener nei! Årsaken er veldig enkel. Vi har en del yrker hvor man ikler seg en rolle. Hvor personen skal tones ned. Ja, helst ikke synes i det hele tatt.

Hvorfor er det slik. Svaret er enkelt. Vi ønsker objektivitet. Vi ønsker at de som ikler disse yrkene/rollene skal være upartiske.
Vi ønsker å vite at den personen som står foran oss ikke er styrt av egne personlige meninger og syn, men er en representant og forvalter av et objektivt syn . Noen av yrkene jeg tenker på er politi, advokater, dommere og soldater. Det finnes fler.

Ja, for vi kan ikke ha det slik at det er kristne politi og dommere som skal pågripe og dømme kristne, og tilsvarense for jøder, muslimer, hinduer og andre troende. Hvilke regler/lover skal gjelde, samme eller forskjellig avhengig av relgiøs tilhørighet? Svaret er selvfølgelig at vi ønsker at disse rollene skal være upartiske og at vi blir bedømt og behandlet i forhold til de regler og normer som er bestemt av samfunnets organer og ikke den enkeltes tilhørighet.

Hvordan har man løst dette tidligere? Går man til england ser man at advokater og dommere er ikledd sorte kapper og parykker. Dette for at alle skal være like. Deres egenperson skal ikke fremheves. Derimot er det deres rolle som skal fremmes. I Norge gjøres det samme men uten parykken.

Tenk hvordan det skulle vært hvis hver enkelt soldater i samme land/hær skulle legge sin egen mening, politiske eller relgiøse overbevisning til grunn for og handle i forhold til det! Det vil selvfølgelig ikke fungere. Hvis en hær skal fungere så må alle som er i den legge sine syn til side og akseptere at de er et verktøy for det landets ledelse!

på samme måte er det med de overnevnte yrker. I det øyeblikk du går på jobb så legger du igjen din "egenperson" og ikler deg en rolle definert av fellesksapet.

Med andre ord det er ikke forenlig med at noen i disse yrkene skal ikle seg noen form for relgiøse eller politiske symboler som kan sette deres objektivitet i tvil! De skal være enhetlige. De bærer en uniform! Dette må selvfølgelig ikke forveksles med der det av praktiske årsaker er like arbeidsantrekk.

Når det er sagt så er jeg ikke imot at de samme kvinnene når de er ferdig med dagens jobb ikler seg det de føler seg vel i inklusive hijab! Men i jobben skal alle bære samme uniform !

4 kommentarer:

Anonym sa...

I det engelske politet er det for øvrig lov å bære hijab og turban.

Tor sa...

Det vet jeg. Jeg mener fremdeles det er feil. De som tar denne typen jobb må være villig til å velge seg selv og egne behov bort, mens de ikler seg rollen, hvor de er i jobb for å representere alle, i felleskapet vi kaller vårt samfunn!

Når de igjen tar av seg uniformen er de selvfølgelig frie til å ta på seg hva de vil igjen.

Tor sa...

Jeg har forøvrig akkurat skummet igjennom John Olav Egeland's innlegg i Dagbladet. Dersom hans påstand om at polititet og andre går med tydelige kristne symboler på sine uniformer. Så er det vel heller der vi må sette inn kreftene. For skal politiet ha den upartiske rollen i samfunnet jeg mener de bør ha. Så skal heller ikke de være der!

Anonym sa...

I forsvaret er det tillatt med sikh-turban, men de må ha hjelm utapå når det trengs.

Thv