tirsdag 14. oktober 2008

Forbanna igjen..... eller?

Nå er det lenge siden jeg var innpå sist, men det er jo sånn for meg at jeg må bli inspirert (les engasjert) før det blir noe å skrive om.

Så hva er det nå da? Jo, den pågående kommunikasjonen i avisene mellom ambulansesjåfør Erik Schjenken og voldsoffer Ali Farah.

Ingen er i tvil om at Ali Farah var utsatt for vold og at ambulansesjåførene gjorde et feil valg, da de basert på at han var stående på egne ben, lot han bli igjen. Så denne delen av diskusjonen lar jeg være!

Det som derimot blir den interessante diskusjonen er hvordan begrepet rasisme blir brukt i Ali Farhas videre argumentasjon!

Erik Schjenken har et utsatt yrke med stor grad av slitasje. Med det mener jeg at det å komme til ulike krisesituasjoner setter sine spor på de som skal hjelpe. For å avhjelpe dette blir ambulansepersonell tilbudt debriefing og samtaler med psykologer og annet helsepersonell. Men folk som kommer opp i kriser hver dag kan ikke løpe til psykologer i tide og utide, så i det daglige løses dette med galgenhumor og uttrykksformer som utenforstående lett kan oppfatte som støtende og lite korrekt. Eksempler på dette kan lett høres ambulansesentralens samtalelogg. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig, men for de som det gjelder er dette en overlevelses strategi.

Gjør dette dem til rasister. Jegvil si neppe! Uønsket munnbruk ja, men ikke rasister! Jeg tror utrykket om: "Jævelen pissa på seg" like gjerne kunne ha blitt brukt mot meg om jeg gjorde det samme i samme situasjon. Jeg vil faktisk gå så langt som til å si at det ikke foreligger noe utrykk om rase i utsagnet og at det derfor for å kunne bli oppfattet som rasistisk må mottakeren tillegge dette i egne tolkninger. Selvsagt kan dette være et resultat av mange tidligere dårlige erfaringer, men skal det da Ali Farah ha fri rett til å bruke påstand om rasisme uten å vise skjønn? Svaret må selvsagt være nei! Dersom han har opplevd så mye av det, så bør han av alle vite hva rasisme er og hvordan det oppleves. Han bør derfor være i stand til å skjære klar av å benytte dette mot andre. Hvis ikke blir det han som er rasisten.

Går vi videre til Ali Farah sitt innegg i Ny Tid. Så vil jeg si at jeg oppfatter det som rasistisk! Dette baserer jeg på at han så godt som uten forbehold beskylder alle hvite for å være imprealister og rasister i kraft av å være hvite. Både folk som har levd i tidligere tidere og nålevende. Det er rasisme i mine øyne!! Nå skal vi i sannhetens lys ikke unnderslå at det er gjort mye urett mot befolkningen i Afrika og andre steder, men det gjør ikke alle hvite til rasister og imperialister! Hverken i tidligere tider eller nå!

Jeg må også si at jeg reagerer på måten Ali Farah blander snørr og barter ved å vekselshvis prate direkte til Erik Schjenken for i neste øyeblikk rakke ned på europeere og norsk sosialdemokrati. Dette er i mine øyne manglel på gangsyn og derfor lite heldig. Kan det være et utrykk for at den som selv har blitt begått urett overfor selv blir "blind" gjør de samme urettene mot andre? Med andre ord en omvendt rasisme. I så fall er det likefullt rasisme!

Jeg skal også komme innpå at det kan være en siste og enda mer farlig ting. Det jeg tenker på da er at jeg mange ganger har opplevd at "nye landsmenn" av annen hudfarge, når de har opplevd at jeg har sagt noe de ikke liker, har valgt å svare med å tillegge utsagnet mitt påstander som at: "dette sier du bare fordi jeg er utlending"! Det har fra min side til dags dato ikke vært sant! Jeg nekter derfor også å bøye av for denne type argumentasjon. Det er det ikke alle som gjør. Da blir de ofre for rasisme! Ja, faktisk har det gitt opphav til et nytt ord. Jeg tenker da på Gerhardsens ord snillisme!

Til slutt vil jeg gjerne få stille deg Ali Farah et spørsmål. Hvorfor velger du å være et sted som jeg oppfatter, at i dine øyne ikke er bra og som bare vil deg vondt? Nei, du behøver ikke svare på det!
Men jeg mener du må akseptere og tro Erik Schjenken på hans ord når han sier at han er lei seg for den medisinske feilvurderingen han og hans kollega gjorde da de ikke tok deg med etter voldshandlingen. Videre må du akseptere at feilen ikke var et resultat av din hudfarge men en feiltolkning av situasjonen! Først da kan vi begynne å prate om fargeblindet i ordets positvie forstand!

Med ønske om at der begge får et lang, godt og fredfylt liv!

Tor

1 kommentar:

Catta sa...

en annen interessant greie er jo at han faktisk reisa seg opp når ambulansen kom, drog ut snurrebassen å pissa på ambulansen og skoene til den ene amubulansesjåføren. Han virket visst helt ved sine fulle fem (og det har jeg egentlig ikke noe problem med å forstå), så ambulansesjåførene kontaktet politiet for assistanse i fall han var voldelig!
Jeg sier ikke at han var ved sine fulle fem, for det var han nok ikke, men jeg sier det faktisk var flere faktorer som spilte inn den dagen i sofienbergparken.